Nagy-Britanniában tanuló magyar diákok nyílt levele a Közép-európai Egyetem helyzetéről

Balog Zoltán
emberi erőforrások minisztere
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
nagykövet
Magyarország Nagykövetsége, London

Tárgy:​ Nyílt levél a Közép-európai Egyetem helyzetéről

Tisztelt Miniszter Úr!
Tisztelt Nagykövet Úr!

Mi, az Egyesült Királyság felsőoktatási intézményeiben tanuló magyar diákok írásban szeretnénk biztosítani szolidaritásunkról és támogatásunkról a Közép-európai Egyetemet (CEU), és egyben szeretnénk aggodalmukat kifejezni a CEU magyarországi helyzetét illető jogi változásokkal kapcsolatban. Úgy gondoljuk, ezek a jogi változtatások sértenék az oktatási és kutatási szabadság elvét, melyhez minden Magyarországon működő intézménynek és minden magyar állampolgárnak joga van.

A CEU számunkra, az Egyesült Királyság egyetemein tanuló magyar fiatalok számára különös jelentőséggel bír. Mindamellett, hogy számos kutatási és egyéb projektben való részvételi lehetőséget nyújt középiskolás és egyetemista diákok számára, illetve magas színvonalú és a nagyközönség számára nyitott előadásokat szervez, versenyképes mester- és doktori képzést kínál az angolszász oktatási rendszerben alapképzésüket végző magyar diákoknak, ezáltal lehetőséget teremtve a hazatérésre. Amennyiben ez a lehetőség elvész, számos jelenleg külföldön tanuló magyar diák dönthet úgy, hogy nem tér vissza Magyarországra, amely hosszú távon jelentős szellemi tőkétől és versenyképes szaktudású magyar munkaerőtől fosztaná meg hazánkat.

A CEU olyan értékeket képvisel a magyar tudományos életben, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Magyarország a felsőoktatás terén felsorakozzon a Nyugat-Európai országokhoz és hazatérjenek tehetséges fiataljai. Az angolszász oktatási rendszerben tanult és annak előnyeit ismerő diákokként aggodalommal töltene el minket, ha egy, az angolszász oktatás értékeit képviselő, nemzetközi oktató- és diákközösséget fenntartó, világszínvonalú intézmény nem folytathatná tovább immáron 25 éve folyó magyarországi munkáját.

Mindezek miatt, tisztelettel szorgalmazzuk, hogy a kormány vonja vissza a törvényjavaslatot, és kezdjen megbeszéléseket a CEU-val, tekintettel arra a kárra, amit egy ilyen törvény okozhat Magyarország méltán kiérdemelt nemzetközi tudományos hírnevének valamint az európai partnereivel és az Egyesült Államokkal való kapcsolatának.

Tisztelettel,
Az Egyesült Királyságban tanuló magyar egyetemista diákok

A levél és az aláírók teljes listája PDF-ben